Kursreglement Nybegynnerkurs

- Påmeldingen er bindende etter oppstart.

- Påmelding fra deltaker under 18 år må ha signatur fra foresatt.
Hvis deltaker er under 18 år må vi ha foresattes underskrift.
Oppgi foresattes navn og adresse i kommentarfeltet, skriv ut denne siden og send inn per post eller lever den ved første kurskveld. For å sikre deg plassen må du sende denne påmeldingen online.

- Avmelding av kursplass kan innvilges ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. Søknad om dette sendes Nidaros Trekkspillklibb snarest mulig.

- Påmelding må gjøres for hvert kurs, det er ingen automatisk videreføring til neste kursperiode/nivå.

- Instrument og nødvendig tilbehør holdes av kursdeltaker.Trekkspillklubben har noen få instrumenter til utlån, men man kan ikke påregne at disse er tilgjengelig. Notestativ forefinnes på kursstedet. Notemateriell utleveres ved oppstart.

- Fravær fra undervisning skal varsles i den grad det er mulig. Kursleder vil gi ut nødvendig informasjon om dette på første kurskveld.

- Nybegynnerkursets avgift på kr. 1000,- betales ved oppstart, i denne avgiften er medlemskap i Nidaros Trekkspillklubb ut året. Videre må kursdeltaker betale notemateriell, som p.t. koster 190 kroner. Dette betales ved første kurskveld.

For å gå til innmeldings-skjema, klikk HER