Kursreglement Videregående kurs

- Påmeldingen er bindende etter oppstart.

- Påmelding fra deltaker under 18 år må ha signatur fra foresatt.
Hvis deltaker er under 18 år må vi ha foresattes underskrift.
Oppgi foresattes navn og adresse i kommentarfeltet, skriv ut denne siden og send inn per post eller lever den ved første kurskveld. For å sikre deg plassen må du sende denne påmeldingen online.

- Avmelding av kursplass kan innvilges ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. Søknad om dette sendes Nidaros Trekkspillklubb snarest mulig.

- Påmelding må gjøres for hvert kurs, det er ingen automatisk videreføring til neste kursperiode/nivå.

- Instrument og nødvendig tilbehør holdes av kursdeltaker.Trekkspillklubben har noen få instrumenter til utlån, men man kan ikke påregne at disse er tilgjengelig. Notestativ forefinnes på kursstedet. Notemateriell utleveres ved oppstart.

- Fravær fra undervisning skal varsles i den grad det er mulig. Kursleder vil gi ut nødvendig informasjon om dette på første kurskveld.

- For videregående kurs, betaler Nidaros Trekkspillklubb deler av kursholderutgiftene. Egenandel for kursdeltaker vil være 1850,- kr.(Ordinærpris 2100,-) Når dette tilbudet benyttes, oppfordrer vi deltakerne å skrive seg som medlem av Nidaros Trekkspillklubb. Medlemsavgiften er for tiden 100 kroner pr. år, hvis man ikke allerede er medlem. Videre må kursdeltaker betale notemateriell, som p.t. koster 190 kroner. Dette betales ved første kurskveld.

Kurset går over 11 kurskvelder.

For å gå til innmeldings-skjema, klikk HER